- en del af Odsherred Kommune
AktionsLæring 2016

I 2016 har vi valgt at fokusere på fysisk aktive lege, samt overgangs pædagogik.

Bevægelses certificering


Rørvigrødderne har indgået et samarbejde med GerlevLegpark hvor der er sat fokus på fysisk aktive lege. Vi ønsker at få inspiration til og mere viden om fysiske aktiviteter og lege med børn. Vi ønsker at bidrage til en sund livsstil for vores børn og familier i Rørvigrødderne. Vi har ansøgt det politiske udvalg om 52.000,- til at gennemføre dette aktionprojekt, hvilket blev bevilliget og nu har børn og medarbejdere, stor glæde af alt det nye GerlevLegepark byder ind med.


Styrkede Overgange


Dette aktionslæringsprojekt er understøttet af midler fra undervisningsministeriet. Alle ansatte omkring førskolebørnene har været til foredrag med Inge Schou Larsen, og samarbejde over at styrke overgangene for børn i Odsherred. Vi har arbejdet med barnets perspektiv, børneinterviews på IPAD samt besøg og genbesøg.