- en del af Odsherred Kommune
Værdigrundlag

Da vi er en sammenlagt institution, en klub og en integreret dagtilbud (vuggestue og børnehave), har medarbejderne arbejdet med et fælles værdigrundlag, som er udgangspunkt for det pædagogiske arbejde. Dette danner rammen for vores forståelse af barnet, hvilket er en nødvendighed, da der arbejdes med metodefrihed i de enkelte huse.

Følgende teser er vores fælles udgangspunkt:

Vi anvender en anerkendende tilgang og tror på at….

  • børn udvikles i respekt for egne og andres grænser med de potentialer de har
  • at blive set, hørt og forstået i egen kontekst – at blive understøttet i egen udvikling
  • børn har ret til at blive understøttet i deres udvikling og trivsel
  • vi anerkender forskellighed og tror på, at alle mennesker handler på baggrund af egne positive intentioner
  • det er i relationen at udviklingen finder sted

Værdigrundlagt skal ses og kunne mærkes af forældre og andre samarbejdspartnere. Forældrene inddrages gennem dialog og videndeling om det enkelte barn, bestyrelsen arbejder med læreplanen og værdigrundlaget på et mere generelt plan og er sparringspartnere i arbejdet med principper gældende for alle i Rørvigrødderne.