- en del af Odsherred Kommune
Vuggestuen
Vuggestue sprogleg

Vuggestuen

Vuggestuen rummer 6-10 børn i alderen 0-3 år, og to faste medarbejdere.


I vuggestuen har vi fokus på selvhjulpenhed, og understøtter barnets kunnen i hverdagens aktiviteter. Vi arbejder med selvhjulpenhed i mange former, helt fra at kunne finde sin egen plads ved bordet, selv tage sko og strømper på og kunne gøre sig forståelig verbalt eller nonverbalt, at mestre eget liv øger selvværdet.