Rørvigrødderne

Hos Rørvigrødderne støtter vi børnene i, at blive selvhjulpne i alle hverdagens aspekter. At mestre eget liv øger selvværdet hos individet og giver derved ressourcer til at mestre det sociale liv.

Her leves livet af 35 børn og 6 faste voksne. I hverdagen har vi fokus på nærvær og gode relationer, og understøtter dette ved bla. at dele børnene i mindre grupper, ved spisning, værkstedsaktiviteter og turer. Vi støtter børnene i, at blive selvhjulpne i alle hverdagens aspekter, at mestre eget liv øger selvværdet hos individet og giver derved resurser til at mestre det sociale liv.

Vi holder af hverdagen ...

Praktisk information

Selvom alle daginstitutioner i Odsherred Kommune er forskellige, er der alligevel en del, der gælder for os alle. Det kan du læse mere om på siden:

Om os

Tilsynsrapport

Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet i dagtilbud, og den måde opgaverne udføres på. Tilsynet indgår som en del af kommunalbestyrelsens overordnede ansvar for kvalitetsudvikling inden for dagtilbudslovens rammer. I praksis er tilsynsopgaven delegeret til forvaltningen. Der er benyttet tre former for tilsyn: et årligt uanmeldt tilsyn, et opfølgende tilsyn og et skærpet tilsyn. Forvaltningen træffer beslutning om opfølgende tilsyn, hvis det almindelige tilsyn giver anledning til særlig opmærksomhed fx omkring kvaliteten i dagtilbuddet, ny leder, leder med længerevarende sygemelding eller højt sygefravær blandt personalet, der påvirker driften og den pædagogiske kvalitet mv. Er der tale om opfølgende eller skærpet tilsyn, understøttes det af oplysninger om planer for tiltag og en tidshorisont for, hvornår ændringerne senest skal være gennemført. En tilsynsrapport er offentlig tilgængelig på hjemmesiden, indtil den afløses af den næste rapport.
Tilsynsrapport 2020-2021 - Rørvigrødderne

Kontakt

Fremmøde

Du kan ringe til os på 59 91 86 84.

Gåsegraven 1, 4581 Rørvig
Mandag
kl. 6.00-16.45
Tirsdag
kl. 6.00-16.45
Onsdag
kl. 6.00-16.45
Torsdag
kl. 6.00-16.45
Fredag
kl. 6.00-16.30

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Rørvigrøddernes e-mail.